《บันทึกลับสามก๊ก》แนะนำวิธีเล่นดันเจี้ยนประจำวันEXPแม่ทัพ

2021-04-14 12:19:13

《บันทึกลับสามก๊ก》แนะนำวิธีเล่นดันเจี้ยนประจำวันEXPแม่ทัพ

เล่นเกมมาแล้ววันนึง  ในที่ก็เปิดดันเจี้ยนEXPแม่ทัพได้แล้ว

พูดถึงดันเจี้ยนEXP แม่ทัพ  ตำEXPขาดมาจริงๆ  หลังจากเปิดตำแหน่งแม่ทัพลงสู้ทั้งหมดแล้ว เพิ่มตัวละครหลัก มีทั้งหมด 6 ตำแหน่ง    ใน5ตำแหน่งของแม่ทัพคือต้องได้รับ ตำราEXPในการอัพเกรด แน่นอนแม่ทัพก็สามารถผ่านวิธีการบุกตีดันเจี้ยน  ได้รับประสบการณ์เล็กน้อย  แต่ที่สำคัญที่สุดคือวิธีอัพเวลหรือหักใช้ตำราEXP

 

ก่อนอื่นมาดูดันเจี้ยนประจำวันหน้าแรก   ดันเจี้ยนประจำวันแบ่งออกเป็น4ดันเจี้ยน มีดันเจี้ยนเหรียญเงิน  EXPแม่ทัพ  แก่นท่าผสาน  EXPสมบัติ 

ดันเจี้ยนประจำวันเหล่านี้ มีการจำแนกความยากง่าย:โหมดง่าย  โหมดทั่วไป  โหมดยอดฝีมือ

 

ดันเจี้ยนประจำวันทุกวันมี3 ระดับ มีง่าย  ทั่วไปและยอดฝีมือ   การเปิดระดับความยากง่ายต่างกัน 

เมื่อระดับเปิดแล้วจะแสดงผ่านจุดสีแดง

ดันเจี้ยนประจำวันแก่นท่าผสานโหมดง่าย  สามารถได้รับแก่นตราสกิลตามจำนวนที่กำหนดไว้

ดันเจี้ยนประจำวันแก่นท่าผสานโหมดทั่วไป  สามารถได้รับแก่นตราสกิลตามจำนวนที่กำหนดไว้

ดันเจี้ยนประจำวันแก่นท่าผสานโหมดยอดฝีมือ  สามารถได้รับแก่นตราสกิลตามจำนวนที่กำหนดไว้