แนะนำวิธีเล่นดันเจี้ยนประจำวันดันเจี้ยนแก่นท่าผสาน

2021-04-14 12:23:39

แนะนำวิธีเล่นดันเจี้ยนประจำวันดันเจี้ยนแก่นท่าผสาน

ด้วยความที่ผู้เขียนพยายามไม่หยุด ในที่สุดเปิดดันเจี้ยนประจำวันแก่นท่าผสานได้แล้ว  

ทำไมถึงรีบร้อนอัพเกรดล่ะ~เพราะเราพบว่าในระหว่างการต่อสู้ ท่าผสานมีประโยชน์จริงๆ! เรียกได้ว่าสามารถคุมสถานการณ์รบได้ระดับนึง

ก่อนที่จะแนะนำดันเจี้ยนท่าผสาน  พวกเราไปดูดันเจี้ยนประจำวันก่อน

 

ดันเจี้ยนประจำวันแบ่งออกเป็น4ดันเจี้ยน มีดันเจี้ยนเหรียญเงิน EXPแม่ทัพ แก่นท่าผสาน EXPสมบัติ 

ดันเจี้ยนประจำวันเหล่านี้ มีการจำแนกความยากง่าย:โหมดง่าย  โหมดทั่วไป  โหมดยอดฝีมือ

 

เอฟเฟกต์การต่อสู้ของท่าผสาน  ขึ้นอยู่กับระดับสกิลท่าผสานและคุณภาพที่เกี่ยวข้อง  ผู้เขียนจะนะนำต่อหลังจากนี้  ในสกิลท่าผสาน แก่นท่าผสานคือวัสดุค่อนข้างสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับมันมากเลย  เรามาดูดันเจี้ยนแก่นท่าผสานของดันเจี้ยนประจำวันกัน

 

ทุกวันดันเจี้ยนประจำวันล้วนมี3ระดับความยาก มีง่าย  ทั่วไปและยอดฝีมือ   การเปิดระดับความยากง่ายต่างกัน

เมื่อระดับเปิดแล้วจะแสดงผ่านจุดสีแดง

ดันเจี้ยนประจำวันแก่นท่าผสานโหมดง่าย  สามารถได้รับแก่นตราสกิลตามจำนวนที่กำหนดไว้

ดันเจี้ยนประจำวันแก่นท่าผสานโหมดทั่วไป  สามารถได้รับแก่นตราสกิลตามจำนวนที่กำหนดไว้

ดันเจี้ยนประจำวันแก่นท่าผสานโหมดยอดฝีมือ  สามารถได้รับแก่นตราสกิลตามจำนวนที่กำหนดไว้

 

ความแตกต่างของทั้งสามโหมดอยู่ที่จำนวน  แค่ผ่านด่านดันเจี้ยน ก็ได้รับรางวัลสูงสุด ดังนั้นต้องสู้อัพหลังรบ

เพราะเมื่อไม่ผ่าน  จะไม่มีฟังก์ชันตะลุยด่าน  ดังนั้นจำนวนที่เหลือยังต้องใช้มือกดท้าสู้ด้วยตนเอง

 

หลังได้แก่นท่าผสาน  ก็สามารถไปเสริมตราสกิลท่าผสานแล้ว  โมดูลของตราสกิลท่าผสาน  หลังจากนี้ทุกคนสามารถกดติดตามกลยุทธ์อื่นๆได้นะ

ข้างต้นเป็นกลยุทธ์ดันเจี้ยนประจำวันแก่นท่าผสาน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย